Nemokama konsultacija

Preliminarioji sutartis – kas tai?

Ar žinai, kam skirta preliminarioji sutartis? Įsigyjant arba parduodant būstą svarbu įvertinti visas galimas rizikas ir užtikrinti sandorio susitarimą, todėl dalinamės naudinga informacija apie šią sutartį.

Santykiai tarp žmonių ne visada yra pagrįsti sąžiningumu ir abipusiu pasitikėjimu, todėl turto perleidimo įteisinimas tampa vis sudėtingesniu procesu. Taigi, planuojant įsigyti arba parduoti nekilnojamąjį turtą kyla klausimas, kaip užtikrinti būsimo sandorio garantijas? 

Vienas iš būdų yra preliminarioji buto pirkimo pardavimo sutartis, kurią galima rasti Civilinio kodekso šeštojoje knygoje 6.165 straipsnyje. Tai yra rašytinis susitarimas, pagal kurį abi šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę sutartį. Ši sutartis gali būti tik rašytinė, žodinis susitarimas neturi teisinio pagrindo ir nėra laikomas galiojančiu. Teisingai užpildžius sutartį ji tampa abiejų šalių ketinimų, teisių, pareigų, susitarimų dėl esminių: objekto savybių, kainos, atsiskaitymo tvarkos ir pan įteisinimu.

Esminiai sutarties bruožai:
  • Tikslus susitarimas ateityje sudaryti kitą t.y. pagrindinę sutartį;
  • Aiškus svarbiausių pagrindinės sutarties sąlygų išdėstymas;
  • Susitariama dėl laikotarpio, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis;
  • Susitarimo užtvirtinimas rašytine forma.
Sutarties keitimas

Esminių sąlygų sutartyje keisti negalima. Preliminarioji sutartis dėl nekilnojamojo turto pardavimo yra pasirašoma pirkėjo ir pardavėjo tik priėmus galutinį, griežtą nutarimą dėl tolimesnių žingsnių, suderinus pagrindinius susitarimus bei esmines nekilnojamojo turto pardavimo bei pirkimo sąlygas. Preliminarioji buto pirkimo sutartis gali būti tobulinama tik numačius įstatymo numatytus punktus bei kitus leistinus veiksmus. Svarbu pastebėti, kad nė viena iš šalių negali reikalauti papildomų naujų sąlygų įtraukimo į pagrindinę sutartį, jeigu kita šalis su jomis nesutinka.

Svarbu įvertinti atsakomybę

Prieš sudarant preliminariąją sutartį, svarbu atminti, kad sutartyje numatytų sąlygų neįvykdymas gresia civiline atsakomybe. Vienai pusei neįvykdžius sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų, privalu kitai pusei atlyginti dėl to patirtas išlaidas, t.y. kita pusė gali kreiptis į teismą dėl numatytų sankcijų taikymo ir reikalauti sumokėti žalą bei padengti kitus nuostolius dėl sutarties netesybų.
Jeigu nutinka taip, kad šalims per nustatytą terminą nepavyksta sudaryti pagrindinės sutarties, tai prievolė tiesiog pasibaigia, o jeigu po preliminariosios sutarties sudarymo viena šalis tiesiog vengia pagrindinės sutarties sudarymo ar kitaip bando išsisukti ar išvis atsisako, ta šalis taip pat privalo atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius.

Preliminarioji sutartis: avansas

Neįgyvendinusi preliminariojoje sutartyje numatytų įsipareigojimų, privaloma gražinti avansą. Galimybę  negražinti sumokėtą avansą turi tik nukentėjusioji šalis, kuri gali reikalauti pridėti jį prie bendros patirtų nuostolių sumos.

 Šaltinis: kaunas.kasvyksta.lt