Nemokama konsultacija

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, prieš pasirašant nuomos sutartį

Suradus nuomai tinkamą būstą dažnai skubama pasirašyti nuomos sutartį ir neįsigilinama į jos turinį. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad vėliau išvengti ginčų ar nesudėtingai juos išspręsti, pataria nekilnojamojo turto specialistas Tadas Meiliūnas.

Pasak patyrusio specialisto, nuomos sutartis turėtų būti išsami – joje turėtų būti ne tik tiksli informacija apie nuomojamą objektą (adresas, kambarių ir kitų patalpų skaičius, bendras plotas, patalpose esanti įranga, priklausiniai ir naudojimosi bendromis patalpomis sąlygos), nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo terminai, atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus tvarka, bet ir detaliai aptartos galimos rizikos, nuomotojo ir nuomininko teisės bei įsipareigojimai.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis gali būti neterminuota arba terminuota – šiuo atveju terminas nustatomas šalių susitarimu. Šalys gali atnaujinti gyvenamųjų patalpų terminuotą sutartį sudarydamos naują terminuotą ar neterminuotą nuomos sutartį. Pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, tinkamai vykdęs sutarties sąlygas nuomininkas turi pirmenybę sudarant naują nuomos sutartį.

Svarbu žinoti nuomininko ir nuomotojo teises bei pareigas. Nuomininkas turi teisę tiek terminuotą, tiek neterminuotą sutartį nutraukti, prieš mėnesį įspėjęs nuomotoją raštu. Nuomotojas, norėdamas nutraukti neterminuotą nuomos sutartį, nuomotoją raštu turi įspėti prieš šešis mėnesius, o anksčiau laiko nutraukti terminuotą nuomos sutartį jis gali tik esant esminiam sutarties pažeidimui (nuomininkui daugiau nei 3 mėnesius nemokant nuomos mokesčio ar mokesčių už komunalines paslaugas, naudojant gyvenamąsias patalpas ne pagal paskirtį ar ją gadinant, netinkamu elgesiu trukdant gyvenantiems kartu arba šalia) ir tik teismo tvarka.

Svarbu žinoti, kad nuomos mokestis nustatomas šalių susitarimu ir gali būti perskaičiuojamas, tačiau ne daugiau kaip vieną kartą per metus. Nuomos sutarties sąlygos, nurodančios, kad nuomotojas gali vienašališkai perskaičiuoti nuomos mokestį ar jį keisti daugiau kaip vieną kartą per metus, yra negaliojančios. Taip pat nuomotojas neturi teisės reikalauti nuomos mokestį mokėti iš anksto, išskyrus už pirmąjį mėnesį.

Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui nuomos sutarties objektą, užtikrinti jo tinkamumą gyventi bei visus reikalavimus atitinkančią būsto būklę perdavimo momentu ir visą nuomos sutarties laikotarpį. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį, tinkamai valdyti ir naudoti būstą, grąžinti jį tokios būklės, kokia buvo perdavimo momentu, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Kadangi viena iš nuomininko pareigų yra išlaikyti išnuomotą būstą tvarkingą ir atlyginti būsto išlaikymo išlaidas, nuomininko atsakomybė daryti einamąjį remontą, nebent būtų susitarta kitaip.

Gyvenant būste gali atsirasti įbrėžimų sienose ar grindyse, gali būti įskeliamos plytelės ar stiklas, apgadinti baldai ir pan. Pasibaigus nuomos sutarčiai tai gali sukelti ginčus su nuomotoju. Norint išvengti nuomotojo piktnaudžiavimo, vengiant grąžinti sumokėtą depozitą, nuomos sutartyje rekomenduojama detaliai aprašyti visus matomus trūkumus, juos nufotografuoti ar nufilmuoti, o vaizdinę medžiagą pridėti prie nuomos sutarties.

Norint išvengti nuostolių dėl būsto, baldų ar kaimynų turto sugadinimo įvykus gaisrui, vandentiekio avarijai ir pan., taip pat norint apsaugoti turtą nuo vagystės, nuomininkui reikėtų išsiaiškinti, ar nuomojamas būstas ir jame esantis turtas yra apdraustas, o jei ne – susitarti dėl draudimo sutarčių sudarymo ir dėl draudimo įmokų mokėjimo tvarkos. Norint apsisaugoti nuo nuostolių atkyginimo dėl kaimynų turto sugadinimo, nuomininkui taip pat reikėtų pasirūpinti būsto valdytojo civilinės atsakomybės draudimu.

Sudarydamas nuomos sutartį, nuomininkas įgyja teisę nuomojamame būste deklaruoti gyvenamąją vietą. Tam, kad nereikėtų atskiro savininko sutikimo deklaruoti gyvenamąją vietą jam priklausančiame būste, nuomos sutartyje reikėtų nurodyti, kad nuomotojas neprieštarauja, jog nuomininkas deklaruotų gyvenamąją vietą išsinuomotame būste. Tokiu atveju gyvenamąją vietą deklaruojančiai įstaigai pakaks pateikti nuomos sutartį. Svarbu, kad sutartyje būtų apibrėžtas ir laikas, kuriam gyvenamoji vieta deklaruojama išsinuomotame būste. Sudarius terminuotą nuomos sutartį, gyvenamoji vieta išsinuomotame būste deklaruojama tokiam pačiam terminui, neterminuotos nuomos sutarties atveju gyvenamoji vieta deklaruojama neterminuotam laikotarpiui.