Nemokama konsultacija

Privatumo politika

Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų Asmens duomenų apsaugai renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami Asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenys tvarkomi.

SĄVOKOS:
1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1.1. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis:

a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tarp jų ir BDAR, reikalavimų;

b) tvarkysime Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

c) rinksime Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

f) neteiksime Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;

g) užtikrinsime, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

1.2. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis gautus šiais būdais:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo Asmens duomenis Svetainėje pildydami užklausos formą, bendraujate su mumis telefonu, elektroniniu paštu ar susitikimų metu. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu paštu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

b) Kai Jūs naudojatės Svetaine. Tam tikra informacija (pvz.: interneto adresas (IP) naudojamos Naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.).

1.3. Mes galime sujungti iš Jūsų gautus Asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus Asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės Slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų Paslaugas. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus Asmens duomenis.

1.4. Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

1.5. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų Asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1. MEILIUNAS.LT naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Svetainės pateikiamų Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti (vardą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kad Jūsų noru turėtume galimybę su Jumis susisiekti).

2.1.2. Efektyvaus su tarpininkavimu perkant/parduodant, nuomojant/išnuomojant nekilnojamąjį turtą susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. MEILIUNAS.LT rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat, kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

2.1.3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus MEILIUNAS.LT turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz.: pažymint atitinkamą laukelį varnele ir kt.).

2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais MEILIUNAS.LT renka šiuos Asmens duomenis: asmens vardą, elektroninį paštą, telefono numerį. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

3.  SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Svetainės slapukai

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
PHPSESSIDSlapukas skirtas identifikuoti sesiją.
has_jsSlapukas skirtas saugoti informaciją ar naršyklė palaiko
Javascript.
runOnce_ newsletterSlapukas skirtas identifikuoti ar jau buvo rodyta
naujienlaiškio forma.
cookieconsent_ statusPasirinkimasSlapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas

Google žemėlapiai

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
SID,
SAPISID,
APISID,
SSID,
HSID,
NID,
PREF
Įvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis.Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.

Youtube

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
SID,
LOGIN_INFO,
use_hotbox,
PREF,
SSID,
HSID,
watched_video_id_list,
YSC,
GPS,
demographics,
VISITOR_INFO1_LIVE
Įvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijus su Google paskyra.Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų
svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama
paskyra..

Google analytics

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
__utmt_UA-XXX,
_gat_UA
Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra.
__utmzPirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis.Google Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo.
__utmaGoogle Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas.
__utmb,
__utmc
Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb – prisijungimas, __utmc – atsijungimas nuo svetainės.
_gaTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XSkaičiusGoogle Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google
Analytics veikimui.
_gid,
UULE
Trumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus
_gatSkaičiusGoogle Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį

Facebook

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
act,
c_user,
datr,
fr,
pl,
presence,
sb,
wd,
xs
Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie
Facebook.

Trečiosios šalys

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtis
1P_JARTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDŠie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti
konversijų kiekius.
SIDCCApsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų
informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.
IDE,
test_cookie
Trumpas atsitiktinai sugeneruotas IDŠie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra
naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje.

3.2. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

a) kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;

b) naudojimosi Svetaine analizei;

c) kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

d) Paslaugų plėtrai;

e) tiksliniam rinkodaros orientavimui.

3.3. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant Slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais Asmens duomenimis ir pan.).

3.4. Sutikimą naudoti Slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami Naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų Slapukų;

b) Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie Slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

3.5. Visa informacija apie Svetainėje naudojamus Slapukus, jų paskirtį ir galiojimą pateikiama lentelėje žemiau:

3.6. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti Slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami Naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų Slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir Naršyklės. Išsamią informaciją apie Slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

3.7. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių Slapukų išjungimas, nesutikimas su Slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie Svetainės.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Mes garantuojame, kad Jūsų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų Asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

4.2. Mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių Partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis Asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

5.1. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

6. IŠORINĖS SVETAINĖS

6.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo Partnerių svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus Asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami Asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

7. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Tvarkant Asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip Asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų Asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti Asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų Asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

7.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip Asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

7.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

7.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 7.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

7.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

7.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

7.8. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

7.9. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

8. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

8.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų Paslaugomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.

9.2. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:
siunčiant elektroniniu paštu – tadas@meiliunas.lt